Účetní FM

ÚČETNÍ KANCELÁŘ VE FRÝDKU-MÍSTKU

Účetnictví

KOMPLEXNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Účetnictví pro podnikatelské subjekty, zejména společnosti s ručením omezeným, zpracování roční závěrky, inventarizací, výkazů a přílohy v roční závěrce, vedení majetku, tvorba účetních směrnic, zpracování účetních analýz dle požadavku klienta, vyplnění statistických výkazů.

Daňová evidence

KOMPLEXNÍ VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

Daňová evidence pro osoby samostatně výdělečně činné, vedení deníku příjmů a výdajů, vedení knih majetku, pohledávek a závazků, uzávěrka knih, zpracování přehledů na ČSSZ a zdravotní pojišťovny, zpracování výkazů a reportů dle požadavků klienta.

Mzdy

MZDY A OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI

Výpočet mezd, vedení personální agendy, registrace na úřady, přihlášení a odhlášení zaměstnanců, zpracování přehledů na ČSSZ a zdravotní pojišťovny, vyúčtování zálohové i srážkové daně ze závislé činnosti, evidenční listy důchodového pojištění, mzdové listy. 

Daňová přiznání

PODKLADY PRO DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

Vedení evidence pro účely DPH, zpracování podkladů pro daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob, přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, silniční daň, registrace k daním.

Účetní kancelář ve Frýdku-Místku, www.ucetnifm.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!